Åpning av idretten i Melhus

Postet av Simen Bruheim den 24. Mai 2021

Skrevet den 24.mai kl 22:11 av Hovedstyret:

Smitteutbruddet i forrige uke er nå under kontroll, og de lokale anbefalingene opphører med umiddelbar virkning.

Dette innebærer at aktivitet i Melhus kommune kan begynne å trene og konkurrere igjen i tråd med nasjonale regler.

De nasjonale reglene finner du her:

https://www.fhi.no/publ/2020/veileder-smittevern-idrett/

Ny informasjon er at Melhus kommune tillater også kamper mot lag fra andre kommuner, så lenge nabokommunene tillater dette.

Les mer her:

https://www.melhus.kommune.no/aapner-opp-for-organiserte-fritidsaktiviteter.6389381-333490.html?fbclid=IwAR0VPNAL4PBWQW7xEddUgwc2V01jzjZ_21Zt8Lb0oWSUogHMqLM-Od9Kp7Y


Melhus Idrettslag følger anbefalinger og smittevernsregler satt av FHI, Melhus kommune og særforbund for de respektive avdelingene

For mer informasjon se Melhus kommune sine hjemmesider og Facebook:

https://www.melhus.kommune.no/

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

Sportslig hilsen

Hovedstyret