Vintertrening - oppstart

Vintertrening - oppstart


Tid


Tredisjonell vintertrening fra C-bygget på Gimse skole.

Første del er ut fra kl 19 - 20

Andre del er inne fra kl 20 - 21